Drugi sastanak foruma za bezbjednost građana opštine Ribnik

Datum objave: 20.07.2017
DSC_1604

Na drugom sastanku Foruma za bezbjednost građana opštine Ribnik razmatrana su aktuelna pitanja koja se tiču života i rada građana koji žive na ovom području. Forum je razmatrao trenutunu bezbjedonosnu situaciju na području opštine Ribnik i ocijenio da je ona na zadovoljavajućem nivou. Razmatrana je i trenutna situacija iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Duško Dakić, predsjednik Foruma kaže da […]

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja

Datum objave: 17.07.2017
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 10. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 8/17), člana 58. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 7/17), Komisija  za nagrade i priznanja Skupštine opštine Ribnik upućuje : J A V N I    P O Z I V  ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU OPŠTINSKIH  NAGRADA I PRIZNANjA […]

Strategija razvoja opštine Ribnik – poziv zainteresovanim građanima za aktivno učešće

Datum objave: 04.07.2017
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Pozivamo sve zainteresovane građane da mogu ostaviti svoje komentare, prijedloge ili sugestije na Prijedlog Socio-ekonomske analize opštine Ribnik. Pozivamo i zainteresovane građane da na propisanom obrazcu “Projektna ideja” mogu da predlažu projekte koji bi Opštinski razvojni tim razmatrao i nakon analize opravdanosti utvrđivao da li treba da bude jedan od prijedloga projekata koji bi našao svoje mjesto u  Strategiji razvoja […]

Dani rijeke Sane

Datum objave: 12.06.2017
DSC_1352 (Custom)

Simboličnim uzimanjem vode sa izvora rijeke Sane, počela je dvodnevna ekološko-turistička manifestacija Dani rijeke Sane, koja okuplja ljubitelje prirode sedam opština, kroz koje protiče rijeka Sana. Voda uzeta sa izvora, Eko-štafetom pod nazivom „Aqua Sana“, nosi se sve do ušća gdje se simbolički izlijeva uz poruku da voda na ušću bude čista kao i  na izvoru. Ove godine vodu sa […]

ARHIVA NOVOSTI

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...