Donesena Odluka o usvajanju Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018-2027. godina

Datum objave: 21.03.2018
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Skupština opštine Ribnik je na svojoj XVII. redovnoj sjednici, održanoj dana 09.03.2018. godine donijela Odluku o usvajanju Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018 – 2027. godina.   Svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa Strategijom ovdje.         Načelnik opštine Ribnik Radenko Banjac, dipl. inž.

Strategija razvoja opštine Ribnik za period 2018-2027. god.– prijedlog

Datum objave: 27.02.2018
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Partnerska grupa je 06.02.2018. godine jednoglasno usvojila zaključak da se radna verzija Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018 – 2027. godinu uputi na javnu raspravu, te da u skladu sa rezultatima iste, Načelnik utvrdi Prijedlog Strategije i isti dostavi Skupštini opštine na usvajanje. Javna rasprava o Prijedlogu Strategije održana je 12.02.2018. godine nakon čega je utvrđen konačni Prijedlog Strategije […]

Javni poziv za sufinansiranje/ finansiranje zapošljavanja pripravnika za 2018. godinu.

Datum objave: 07.02.2018
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), člana 5. Plana utroška sredstava za sufinansiranje /finansiranje zapošljavanja pripravnika za 2018. godinu br.01-123-1/18 od 31.01.2018. god.  Načelnik opštine Ribnik  upućuje:                             JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE                                                                                   I Obavještavamo sve  zainteresovane poslodavce da Opština Ribnik može na osnovu planiranih budžetskih sredstava za 2018. god. preuzeti […]

Strategija razvoja opštine Ribnik za period 2018- 2027. god.– radna verzija

Datum objave: 25.01.2018
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na sastancima ORT (Opštinski razvojni tim) i Partnerske grupe planiranim za ponedeljak, 05.02.2018. godine. razmatraće se radna verzija Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018 – 2027. godina. Svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa radnom verzijom Strategije: ovdje.         Načelnik opštine Ribnik Radenko Banjac, dipl. inž

ARHIVA NOVOSTI

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...