Strategija razvoja opštine Ribnik – faza izrade socio-ekonomske analize

Datum objave: 04.04.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Procedura izrade Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018-2027. godine (u daljem tekstu: Strategije) nalazi se u fazi izrade socio-ekonomske analize.

Socio-ekonomska analiza je temelj svakog strateškog planiranja i polazna tačka za izradu bilo kojeg strateškog dokumenta. U svrhu što kvalitetnije izrade Socio-ekonomske analize Načelnik je donio Rješenje o imenovanju Fokus grupa za najvažnije oblasti.  Opštinski razvojni tim će prikupljene podatke vezane za Socio-ekonomsku analizu analizirati zajedno sa imenovanim članovima Fokus grupa. U Fokus grupe smo imenovali ljude sa iskustvom koji svakako mogu doprinijeti kvalitetnoj izradi Strategije.

 

RJEŠENjE O IMENOVANjU FOKUS GRUPA

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...