Poziv i dnevni red za 6. redovnu sjednicu SO Ribnik

Datum objave: 20.04.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 45. Statuta opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 3/14) i člana 86. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik  broj 5/14)  sazivam

6. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE RIBNIK

ZA UTORAK 25.04.2017. godine

u skupštinskoj sali opštine Ribnik,

sa početkom u 10:00 časova    

                                     

Za  6. redovnu sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa pete redovne sjednice Skupštine opštine Ribnik održane 17.03.2017. god.
  2. Aktuelni čas……..
  3. Informacija o radu Pravobranilaštva RS, sjedište zamjenika Banja Luka za 2016. godinu
  4. Informacija o stanju u oblasti snadbjevanja električnom energijom na teritoriji opštine Ribnik
  5. Prijedlog Statuta opštine Ribnik
  6. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne takse KP “Ribnik” a.d. Ribnik za 2017. godinu
  7. Prijedlog Rješenja  o izboru člana Školskog odbora JU SŠC “ Lazar Đukić” Ribnik

NAPOMENE:

U prilogu poziva dostavljaju se materijali predviđeni dnevnim redom.

Molim odbornike da OBAVEZNO prisustvuju zakazanoj sjednici, a u slučaju spriječenosti da obavijeste predsjednika ili sekretara Skupštine.

Broj: 02-022-4-28/17                                                                                    Predsjednik SO

Datum: 18.04.2017. godine                                                                           Mr Duško Dakić

 

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...