Позив и дневни ред за 6. редовну сједницу СО Рибник

Датум објаве: 20.04.2017
Objavljeno u Новости
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 45. Статута општине Рибник (Службени гласник општине Рибник број 3/14) и члана 86. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (Службени гласник општине Рибник  број 5/14)  сазивам

6. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РИБНИК

ЗА УТОРАК 25.04.2017. године

у скупштинској сали општине Рибник,

са почетком у 10:00 часова    

                                     

За  6. редовну сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање Извода из записника са пете редовне сједнице Скупштине општине Рибник одржане 17.03.2017. год.
  2. Aктуелни час……..
  3. Информација о раду Правобранилаштва РС, сједиште замјеника Бања Лука за 2016. годину
  4. Информација о стању у области снадбјевања електричном енергијом на територији општине Рибник
  5. Приједлог Статута општине Рибник
  6. Приједлог Одлуке о ослобађању од плаћања комуналне таксе КП “Рибник” а.д. Рибник за 2017. годину
  7. Приједлог Рјешења  о избору члана Школског одбора ЈУ СШЦ “ Лазар Ђукић” Рибник

НАПОМЕНЕ:

У прилогу позива достављају се материјали предвиђени дневним редом.

Молим одборнике да ОБАВЕЗНО присуствују заказаној сједници, а у случају спријечености да обавијесте предсједника или секретара Скупштине.

Број: 02-022-4-28/17                                                                                    Предсједник СО

Датум: 18.04.2017. године                                                                           Мр Душко Дакић

 

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...