Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesnih zajednica

Datum objave: 25.04.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

 

U skladu sa članom 18. stav 1. tačka 3. i članom 61. Izbornog Zakona Republike srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 i 24/12) i člana 9, 37 i 38 Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 122/12) Opštinska izborna komisija Ribnik, na sastanku održanom dana 25.04.2017.  godine donosi

 

O D L U K U

o utvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica

provedenih  dana 23. Aprila 2017. godine

 

1.

Opštinska izborna komisija konstatuje da su izbori za članove savjeta  u pet mjesnih zajednica na području opštine Ribnik sprovedeni u skladu sa  tačkom 5. i 8. Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.   Zboru građana u svih pet mjesnih zajednica odazvao se potreban broj građana/birača.

 

2.

Utvrđeni rezultati kandidata na kandidatskoj listi , kako slijedi:

 

Mjesna zajednica RIBNIK    

R.B. Ime i prezime PREDLAGAČ –POL.SUBJ. BROJ VAŽEĆIH GLAS.
1. SAVANOVIĆ DRAŽENKA SNSD 160
2. ROSIĆ DANIJELA SNSD 158 
3. LUČAR OSTOJA SNSD 155
4. BUVAČ MILAN SNSD 154
5. SAVANOVIĆ RADENKO SNSD 147
6. MACANOVIĆ DMITAR SNSD 139
7. MILjANOVIĆ SLAVICA SNSD 127
8. TEPIĆ ALEKSANDAR SPRS 40
9. MACANOVIĆ VASILIJA SPRS 40
10. SAVANOVIĆ BRANKA SPRS 32
11. KNEŽEVIĆ JADRANKA SPRS 20
12. ČEKO DRAŠKO SPRS 20

 

Mjesna Zajednica VRBLjANI

           

R.B. Ime i prezime PREDLAGAČ –POL.SUBJ. BROJ VAŽEĆIH GLAS.
1.         BABIĆ MARKO SNSD 79
2.         BUKVIĆ MILE SNSD 57
3.         JOKIĆ DRAŽENKO SNSD 57
4.         CIGANOVIĆ ŽIVKO SNSD 55
5.         TOMIĆ SLAVICA SNSD 50
6. PROLIĆ STEVO SDS 28
7. JANKOVIĆ MILORAD SDS 23
8. KARAĆ DRAGAN SDS 23

 

Mjesna zajednica PREVIJA

           

R.B. Ime i prezime PREDLAGAČ –POL.SUBJ. BROJ VAŽEĆIH GLAS.
1.         STUPAR BOGDAN SNSD 139
2.         ĐUKIĆ BORO SNSD 112
3.         STOJIČIĆ MILAN SNSD 101
4.         PETROVIĆ SIMO SNSD 94
5.         MITROVIĆ MARIJA SNSD 88
6.         TODOROVIĆ OBRENKO SNSD 87
7.         GATARIĆ DRAGAN SNSD 86
8. BARUDžIJA MARKO SPRS 80
9. VRAČAR JADRANKA SPRS 60
10. ĐURAGIĆ DRAŽENKO SPRS 19

 

Mjesna Zajednica SITNICA        

 

R.B. Ime i prezime PREDLAGAČ –POL.SUBJ. BROJ VAŽEĆIH GLAS.
1. PEJIĆ SLAVKO SDS 134
2. ILIĆ GORAN SDS 122
3. MILETIĆ MIRKO SNSD 93
4. PERAĆ PETAR SDS 92
5. BAVELjIĆ NIKOLA SNSD 87
6. PERAĆ SAVO SNSD 45
7. KOČIĆ DRAGAN SNSD 44
8. ĐUKIĆ BOJANA SNSD 43

 

Mjesna Zajednica  CRKVINA

          

R.B. Ime i prezime PREDLAGAČ –POL.SUBJ. BROJ VAŽEĆIH GLAS.
1. ĐUKIĆ GORAN SNSD                         35
2. ĐUKIĆ GOSPOVA SNSD 31
3. VUKOTIĆ DRAŠKO SNSD 18
4. TOPALOVIĆ DRAŽENKO SNSD 18
5. VOLAŠ BRANKO SNSD 16

 

3.

Kandidati za članove Savjeta  i predlagači kandidata mogu na ovu Odluku u pisanoj formi izjaviti  prigovor , Komisiji  u roku od 24 sata od objave odluke  na zvaničnoj internet stranici opštine i oglasnoj tabli.

 

4.

Protekom roka za podnošenje prigovora i postupanja po istom Opštinska izborna komisija će donijeti  Odluku o potvrđivanju rezultata izbora.

 

5.

Ova Odluka biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Ribnik   www.opstinaribnik.org   i oglasnoj tabli opštine.

 

Broj: 03-02-016-8/17                                                                                      Predsjednik OIK

Dana: 25.04.2017. godine                                                                              Sava Savić

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...