Јавни позив за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и признања

Датум објаве: 17.07.2017
Objavljeno u Новости
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 10. Одлуке о наградама и признањима општине Рибник (Службени гласник општине Рибник број 8/17), члана 58. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (Службени гласник општине Рибник број 7/17), Комисија  за награде и признања Скупштине општине Рибник упућује :

Ј А В Н И    П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ  НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

I

            Позивамо све заинтересована физичка и правна лица са подручја Општине Рибник   да поднесу иницијативу за додјелу општинских награда и признања за 2017. год. поводом Дана и Крсне славе општине  Рибник.

Иницијативу за додјелу општинских награда и признања односно истицање кандидатуре могу подносити: начелник општине, политичке странке, одборници, грађани појединачно или групно, удружења грађана, мјесне заједнице са подручја општине Рибник, привредна друштва, установе, организације и друга правна лица.

II

            Признања и награде Општине Рибник су:

Повеља почасног грађанина општине Рибник је изузетно општинско признање које се додјељује грађанима Републике Српске, БиХ и страним држављанима који нису настањени на територији општине Рибник, али су својим радом и залагањем у свим областима друштвеног живота  нарочито заслужни за општи напредак општине.

            Плакета  општине Рибник може се додјелити грађанима општине за заслуге стечене у области  привреде, културе, образовања, науке, умјетности, спорта  и другим областима  живота и рада, као и за за изузетно хумана дјела и испољену храброст.

У складу са критеријумима из предходног става плакета  општине може се додјелити и предузећима, установама, вјерским заједницама, удружењима грађана и другим органима, организацијама и институцијама.

            Захвалница је општинско признање које се додјељује привредним друштвима, организацијама, мјесним заједницама и другим правним лицима за резултате у пословању из своје дјелатности који су од општег интереса за живот и рад грађана општине Рибник.

Захвалница се може додјелити ђацима основних и средњих школа на подручју општине Рибник  са нарочитим успјехом у школовању, те студентима, спортистима и другим физичким лицима са подручја општине Рибник за нарочито остварене резултате у различитим областима живота и рада, а овим физичким лицима  уз захвалницу се може додијелити и новчана награда чију висину утврђује Скупштина општине на приједлог Комисије  за награде и признања.

III

Основни критерији за додјелу награда и признања   су:

  1. изузетан допринос развоју и промоцији  општине Рибник радом и заслугама на пољу  стварања и његовања односа и традиција са другим општинама и градовима, јачање и развијање људских права и слобода, солидарности и толеранције међу људима,
  2. постигнути значајни резултати у свим областима привреде, освајању нових технологија, техничких унапређења, новаторства,
  3. остварени резултати у области здравства, образовања, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
  4. учињена дјела која заслужују опште поштовање и признање као што су дјела хуманости, пожртвовања у спасавању људи и добара и испољена лична храброст и
  5. општепризнати рад и дјела у очувању и заштити природних добара и животне средине.

IV

            Иницијатива за  додјелу награда и признања подноси се писмено и мора бити детаљно образложена уз навођење свих релевантних елемената за оцјену успјеха предложеног кандидата,  а нарочито биографија за физичка лица, односно референсе – за правна лица, разлоге који су утицали на подношење инцијативе, адресу и телефон контакт особе, односно лица које се предлаже, те приједлог награде за кандидовано лице.

            Иницијатива се подноси  Скупштини општине, Комисији за награде и признања најкасније до 15.08.2017.године лично или путем поште на адресу: Раде Јованића бб, 79288 Рибник.       

            Одлуку о додјели награда и признања на приједлог Комисије  за награде и признања доноси Скупштина општине Рибник на редовној, а саопштава на свечаној сједници.

Број:02-136-1/17                                                                                            Предсједник Комисије

Датум: 17.07.2017. године                                                                           Илија Касаповић

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...