Poziv za davanje prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2018. godinu

Datum objave: 22.11.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)
  • Načelniku opštine,
  • Zamjeniku Načelnika opštine,
  • Odjeljenju za opštu upravu,
  • Odjeljenju za privredu,
  • Odjeljenju za finansije,
  • Odjeljenju za društvene djelatnosti,
  • Predsjednicima klubova odbornika,
  • Mjesnim zajednicama,
  • Građanima i udruženjima građana (putem zvanične internet stanice Opštine)

 

Obavještavamo Vas da su u toku pripreme na izradi prijedloga Programa rada Skupštine  opštine Ribnik za 2018. god.

Podsjećamo da Program rada treba da sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom opštine i utvrđenom politikom  razvoja Opštine, kao i druge poslove i zadatke  koji su u nadležnosti  Skupštine.

Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum Skupštine  priprema i utvrđuje Prijedlog programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Vezano za naprijed rečeno, a na osnovu člana 125. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (“Službeni  glasnik opštine Ribnik” br. 7/17) pozivamo Vas da  iznesete svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine za 2018. godinu, te da iste dostavite Skupštini opštine najkasnije do 04.12.2017. god.

 

Predsjednik Skupštine opštine

Mr Duško Dakić

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...