Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Датум објаве: 28.11.2017
Objavljeno u Новости
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник Републике Српске брoj 96/16), члана 66. Статута општине Рибник (Службени гласник општине Рибник број 5/17), те члана 7. Одлуке о стипендирању студената у општини Рибник (Службени гласник општине Рибник број 11/14, 10/15), Начелник општине расписује

К О Н К У Р С

за додјелу студентских стипендија у 2018. години

1.

            Право на додјелу стипендије могу остварити студенти прве, друге и виших година првог циклуса студија ако испуне прописане опште услове:

  1. да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти на високошколским установама;
  2. да имају стално мјесто пребивалишта на територији општине Рибник најкраће три године прије подношења захтјева по Јавном конкурсу;
  3. да не примају стипендију од других даваоца стипендије;
  4. да нису старији од 26 година.

Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.

2.

            Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити следећу документацију:

  1. Увјерење од високошколске установе да су редовни студенти и да су први пут уписали текућу годину студија.
  2. Доказ о пребивалишту на подручју општине Рибник уназад три године од дана подношења захтјева што се доказује потврдом о пребивалишту коју издаје Полицијска станица Рибник или фотокопијом личне карте ( ако се може доказати на основу личне карте).
  3. Овјерена изјава да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

3.

            Образац за подношење захтјева за стипендију може се преузети у Шалтер сали Општинске управе, а налази се и на интернету, на официјалној страници општине Рибник, www.opstinaribnik.org

Попуњен образац пријаве са потребним доказима о испуњавању прописаних услова студенти подносе у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу:

Општина Рибник

Улица Раде Јованића бб

79288 Рибник, са назнаком „Комисији за додјелу студентских стипендија.“

Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања овог Конкурса у дневним новинама „Глас Српске.“

 

 

Број: 01- 67-5/17                                                                                Начелник општине

Датум: 27.11.2017. године                                                               Раденко Бањац, дипл.инж.

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...