Obavještenje o listi pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata na teritoriji opštine Ribnik

Datum objave: 23.01.2018
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata na teritoriji opštine Ribnik, po Javnom pozivu broj: 01-36-20/17 od 24.11.2017. godine.

 

 

 

 

LISTA PRAVNIH LICA KOJA ISPUNjAVAJU TRAŽENE USLOVE:

  1. JU “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske“, Banja Luka
  2. “ACS Studio“ d.o.o.  Banja Luka
  3. “PLAN“ d.o.o. Banja Luka
  4. “URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka
  5. “UNIS“ Institut d.o.o., Pale
  6. Institut za građevinarstvo “IG“ d.o.o.  Banja Luka

 

LISTA FIZIČKIH LICA KOJA ISPUNjAVAJU TRAŽENE USLOVE:

  1. mr Timarac Branko, dipl. građ. inž. iz Banjaluke
  2. Štula Branko, dipl. građ. inž. iz Banjaluke

 

 

 

 

Šef odsjeka za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

Stojanović Nikola

 

 

 

 

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...