Javni poziv za sufinansiranje/ finansiranje zapošljavanja pripravnika za 2018. godinu.

Datum objave: 07.02.2018
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), člana 5. Plana utroška sredstava za sufinansiranje /finansiranje zapošljavanja pripravnika za 2018. godinu br.01-123-1/18 od 31.01.2018. god.  Načelnik opštine Ribnik  upućuje:

 

                          JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

 

                                                                                I

Obavještavamo sve  zainteresovane poslodavce da Opština Ribnik može na osnovu planiranih budžetskih sredstava za 2018. god. preuzeti obavezu sufinansiranja ili finansiranja  bruto plate određenog broja pripravnika sa VSS  i u tom smislu ih pozivamo da prijave potrebu za zapošljavanjem potrebnog broja i profila pripravnika sa VSS.

Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira /finansira pripravnički staž po jednom pripravniku je 500 KM neto uvećan za pripadajuće poreze i doprinose na mjesečnom nivou.

Ukoliko bi za obaljanje pripravničkog rada, u skladu sa aktima poslodavca, pripravniku pripadao veći iznos sredstava u odnosu na iznos koji sufinansira Opština Ribnik, razliku u primanjima pripravnika isplaćuje taj poslodavac.

                                                                                II

Prijave na javni poziv se podnose Načelniku Opštine na propisanom obrazcu.

U prijavi na javni poziv zainteresovani poslodavci pored podataka o potrebnom broju pripravnika određenih kvalifikacija, dostavljaju i svoje osnovne podatke i to : naziv i  sjedište poslodavca, djelatnost, podatke o licu ovlaštenom za zastupanje, JIB i broj žiro računa.

Pri odabiru poslodavaca prednost imaju poslodavci koji registrovanu djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Ribnik.

                                                                               III

Nakon prijavljenih potreba poslodavaca za pripravnicima određenih zanimanja i postupka izbora pripravnika po javnom pozivu, Načelnik opštine sa poslodavcima zaključuje Ugovor o finansiranju ili sufinasiranju pripravničkog rada  određenog/određenih  pripravnika.

Ugovorom iz predhodnog stava utvrđuje se obaveza poslodavca da sa izabranim pripravnikom zaključi Ugovor o obavljanju priravničkog rada, te druga međusobna prava i obaveze.

                                                                               IV

Ovaj poziv će biti obajavljen na oglasnoj ploči opštine Ribnik, internet sajtu Opštine, te lokalnoj radio stanici.

Prijave na javni poziv  dostavljaju se Načelniku opštine  do 16.02.2018. godine.

Obrazac prijave zainteresovani poslodavci mogu preuzeti ovdje, ili lično u šalter sali Opštinske uprave Ribnik.

 

 

 

Načelnik opštine Ribnik

Radenko Banjac, dipl. inž

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...