Јавни позив за суфинансирање/ финансирање запошљавања приправника за 2018. годину.

Датум објаве: 07.02.2018
Objavljeno u Новости
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), члана 5. Плана утрошка средстава за суфинансирање /финансирање запошљавања приправника за 2018. годину бр.01-123-1/18 од 31.01.2018. год.  Начелник општине Рибник  упућује:

 

                          ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

 

                                                                                I

Обавјештавамо све  заинтересоване послодавце да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2018. год. преузети обавезу суфинансирања или финансирања  бруто плате одређеног броја приправника са ВСС  и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем потребног броја и профила приправника са ВСС.

Износ којим Општина Рибник суфинансира /финансира приправнички стаж по једном приправнику је 500 КМ нето увећан за припадајуће порезе и доприносе на мјесечном нивоу.

Уколико би за обаљање приправничког рада, у складу са актима послодавца, приправнику припадао већи износ средстава у односу на износ који суфинансира Општина Рибник, разлику у примањима приправника исплаћује тај послодавац.

                                                                                II

Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

У пријави на јавни позив заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и своје основне податке и то : назив и  сједиште послодавца, дјелатност, податке о лицу овлаштеном за заступање, ЈИБ и број жиро рачуна.

При одабиру послодаваца предност имају послодавци који регистровану дјелатност обављају на територији општине Рибник.

                                                                               III

Након пријављених потреба послодаваца за приправницима одређених занимања и поступка избора приправника по јавном позиву, Начелник општине са послодавцима закључује Уговор о финансирању или суфинасирању приправничког рада  одређеног/одређених  приправника.

Уговором из предходног става утврђује се обавеза послодавца да са изабраним приправником закључи Уговор о обављању приравничког рада, те друга међусобна права и обавезе.

                                                                               IV

Овај позив ће бити обајављен на огласној плочи општине Рибник, интернет сајту Општине, те локалној радио станици.

Пријаве на јавни позив  достављају се Начелнику општине  до 16.02.2018. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети овдје, или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

 

 

 

Начелник општине Рибник

Раденко Бањац, дипл. инж

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...