Strategija razvoja opštine Ribnik za period 2018-2027. god.– prijedlog

Datum objave: 27.02.2018
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Partnerska grupa je 06.02.2018. godine jednoglasno usvojila zaključak da se radna verzija Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018 – 2027. godinu uputi na javnu raspravu, te da u skladu sa rezultatima iste, Načelnik utvrdi Prijedlog Strategije i isti dostavi Skupštini opštine na usvajanje.

Javna rasprava o Prijedlogu Strategije održana je 12.02.2018. godine nakon čega je utvrđen konačni Prijedlog Strategije razvoja opštine Ribnik za period 2018 – 2027. godine koji je dostavljen Skupštini opštine Ribnik na usvajanje.

Svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa Prijedlogom Strategije ovdje.

 

 

Načelnik opštine Ribnik

Radenko Banjac, dipl. inž.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...