Kontakt

Adresa: Rade Jovanića bb, 79288 Ribnik

info@opstinaribnik.org

Sekretar načelnika
Tel/faks: 050/430-070

Načelnik
Tel: 050/430-071
nacelnik@opstinaribnik.org

Zamjenik načelnika
Tel: 050/430-075
zamjenik@opstinaribnik.org

Skupština
Tel/faks: 050/430-072
skupstina@opstinaribnik.org

Odjeljenje za opštu upravu
Tel: 050/430-073
opstauprava@opstinaribnik.org

Odjeljenje za privredu
Tel/faks: 050/430-074
finansije@opstinaribnik.org

Odjeljenje za finansije
Tel: 050/430-078
racunovodstvo@opstinaribnik.org

Služba boračko invalidske zaštite
Tel: 050/430-076
boracka@opstinaribnik.org

Služba socijalne zaštite
Tel/faks: 050/430-077
socijalno@opstinaribnik.org

 

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...