NVO

Kulturno umjetničko društvo „Ribnik“

Adresa: Donja Previja bb. Telefon: 065/801-690.

Osnovna djelatnost je očuvanje tradicije i kulture.

Ekološko-etnološki pokret „Dimitor“

Adresa: Donja Previja bb. Telefon: 065/618-460.

Osnovna djelatnost je očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa.

Opštinska boračka organizacija „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 050/430-070 (lokal 095).

Osnovna djelatnost je zaštita prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Opštinska organizacija Crvenog krsta „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 065/434-279.

Osnovna djelatnost je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Omladinska škola sporta “Ribnik”

Adresa: Ribničkog odreda 8. Telefon: 066/237-846.

Osnovna djelatnost je poboljšanje položaja mladih na socijalnom, kulturnom, sportskom i drugim poljima djelatnosti.

Lovačko udruženje „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 065/532-860.

Osnovna djelatnost je organizacija lova, zaštita divljači i očuvanje prirode.

Udruženje drvoprerađivača

Adresa: Rastoka bb. Telefon: 065/581-405.

Osnovna djelatnost je zaštita interesa drvoprerađivača i unapređenje rada.

Opštinsko udruženje penzionera „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 050/431-432.

Osnovna djelatnost je organizacija pomoći penzionerima i zaštita njihovih prava.

Udruženje sportskih ribolovaca „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 065/524-279.

Osnovna djelatnost je organizovanje sportskog ribolova, zaštita rijeka i ribljeg fonda.

Udruženje žena „Maj“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 050/431-398.

Osnovna djelatnost je borba za prava žena i jednakost polova.

Udruženje poljoprivrednika „Voćar“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 065/903-303

Osnovna djelatnost je organizacija i unapređenje voćarstva.

Udruženje roditelja sa četvoro i više djece „Lav“

Adresa: Donje Zableće bb. Telefon: 065/316-515

Organizacija pomoći socijalno ugroženim višečlanim porodicama.

Šahovski klub „Ribnik“

Adresa: Rade Jovanića bb. Telefon: 066/713-054

Osnovna djelatnost je organizacija i učešće u šahovskim takmičenjima.

Udruženje pčelara „Ribnik“

Adresa: Velije bb. Telefon: 065/881-012

Osnovna djelatnost je organizacija i unapređenje pčelarstva.

Udruženje proizvođača voćnih rakija „Šljivovica sa četinarskom aromom“

Adresa: Busije bb. Telefon: 065/965-533

Osnovna djelatnost je unapređenje proizvodnje voćnih rakija.

Speleološko planinarsko ekološko društvo „Mačkića kamen“

Adresa: Sitnica bb. Telefon: 065/892-128

Osnvna djelatnost je speleologija, planinarenje i zaštita čovjekove okoline.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...