Radna tijela skupštine opštine

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti skupštine, predlaganja i razmatranja akata kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine.

Kao stalna radna tijela Skupštine obrazuju se komisije i odbori.

Komisije Skupštine su:

 • Mandatno-imunitetska komisija i
 • Komisija za izbor i imenovanje.

Stalni odbori Skupštine su:

 • Zakonodavni odbor,
 • Odbor za nagrade i priznanja,
 • Odbor za finansije i budžet,
 • Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana,
 • Odbor za ravnopravnost polova,
 • Odbor za saradnju sa gradovima,opštinama i mjesnim zajednicama,
 • Odbor za vjerska pitanja,
 • Odbor za pitanja mladih i zaštitu životne sredine,
 • Odbor za razvoj sporta, fizičke kulture, kulture, obrazovanje i informisanje.

Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom Skupštine za izvršavanje posebnih zadataka u cilju sagledavanja stanja u određenoj oblasti ili utvrđivanja činjenica o određenim pojavama ili pojedinim događajima o čemu podnose izvještaj Skupštini opštine.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...