Радна тијела скупштине општине

За разматрање питања из надлежности скупштине, предлагања и разматрања аката као и за проучавање и разматрање других питања образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.

Као стална радна тијела Скупштине образују се комисије и одбори.

Комисије Скупштине су:

 • Мандатно-имунитетска комисија и
 • Комисија за избор и именовање.

Стални одбори Скупштине су:

 • Законодавни одбор,
 • Одбор за награде и признања,
 • Одбор за финансије и буџет,
 • Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана,
 • Одбор за равноправност полова,
 • Одбор за сарадњу са градовима,општинама и мјесним заједницама,
 • Одбор за вјерска питања,
 • Одбор за питања младих и заштиту животне средине,
 • Одбор за развој спорта, физичке културе, културе, образовање и информисање.

Повремена радна тијела образују се посебном одлуком Скупштине за извршавање посебних задатака у циљу сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима о чему подносе извјештај Скупштини општине.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...