Rukovodstvo skupštine opštine

Skupština opštine Ribnik ima predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine.
Skupština ima sekretara i stručnu službu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Predsjednik Skupštine opštine bira se na konstitutivnoj sjednici skupštine opštine iz reda odbornika, na vremenski period trajanja mandata skupštine, većinom glasova izabranih odbornika.

Predsjednik Skupštine obavlja funkciju profesionalno.

Nadležnosti Predsjednik Skupštine opštine:

 • predstavlja Skupštinu opštine,
 • saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava,
 • potpisuje akta koje donosi Skupština i
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine opštine.

Predsjednik Skupštine opštine Ribnik je gospodin Duško Dakić.

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Potpredsjednik Skupštine opštine bira se na konstitutivnoj sjednici skupštine opštine iz reda odbornika, na vremenski period trajanja mandata skupštine, većinom glasova izabranih odbornika.

Potpredsjednik Skupštine svoju funkciju obavlja volonterski.

Nadležnosti Potpredsjednika Skupštine opštine:

 • obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine u okviru svojih ovlašćenja,
 • zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovoj odsutnosti i
 • obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

Potpredsjednik Skupštine opštine Ribnik je gospodin Dušan Barjaktarević.

SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretara Skupštine opštine bira i imenuje Skupštine opštine na vrijeme trajanja svog mandata, iz reda diplomiranih pravnika sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za rad u administrativnoj službi ili pravosudnim ispitom.

Skupština opštine bira i imenuje sekretara Skupštine opštine nakon provedenog postupka javnog oglašavanja, u skladu sa Zakonom, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, a na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

Nadležnosti sekretara Skupštine opštine

 • rukovodi stručnom službom Skupštine,
 • u saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom Opštine priprema prijedloge materijala za dnevni red sjednica Skupštine,
 • obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine,
 • pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom i poslovnikom Skupštine opštine.
 • Sekretar Skupštine opštine je gospođa Gorana Zeljkić, dipl. pravnik

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...