Zaposleni

 • Bajić Dragan – Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove
 • Blagojević Nevenka – Stručni saradnik za poslove boračko invalidske zaštite
 • Brkić Biljana – Samostalni stručni saradnik za poslove socijalne i dječije zaštite
 • Vračar Mile – Samostalni stručni saradnik za porodicu, obrazovanje i pitanja mladih
 • Vračar Spomenka – Viši stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasto boračko-invalidske zaštite
 • Vračar Stevo – Viši stručni saradnik za javne nabavke
 • Dakić Duško – Samostalni stručni saradnik za pripremu, implementaciju i praćenje projekata
 • Dmitrović Gojko – Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove skupštine opštine
 • Đukić Borka – Stručni saradnik za vođenje vojne evidencije
 • Zeljkić Gorana – Sekretar skupštine opštine
 • Zorić Milan – Stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije i rezervni matičar
 • Ivanović Drago – Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
 • Janjić Lazar – Poljoprivredni inspektor
 • Jelić Miomira – Samostalni stručni saradnik za poljoprivredu
 • Jokić Bosiljka – Stručni saradnik za poslove matičnih evidencija
 • Kevac Vukica – Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove načelnika opštine
 • Kljajić Dragana – Stručni saradnik za poslove nabavke, otpreme i dostave pošte i arhivu
 • Mačkić Vladimir – Stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije i rezervni matičar
 • Miletić Mirko – Tržišni inspektor
 • Savić Vojislav – Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite
 • Salak Milka – Stručni saradnik za evidencije i obradu podataka o RVI, PPB i civilnim žrtvama rata
 • Stanarević Goran – Samostalni stručni saradnik za informacione tehnologije
 • Stojaković Milica – Stručni saradnik za matičnu evidenciju u uredu mjesne kancelarije
 • Stojaković Slavojka – Stručni saradnik za rad na info pultu
 • Stojanović Jovanka – Daktilograf
 • Stojanović Nikola – Šef odsjeka za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
 • Stojić Novak – Stručni saradnik za matičnu evidenciju u uredu mjesne kancelarije
 • Stupar Boro – Komunalni policajac
 • Stupar Dragana – Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa i rezervni matičar
 • Tepić Jelena – Stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije i rad u Centru za birački spisak
 • Todorović Snježana – Stručni saradnik za unos faktura,  dobavljača, narudžbenica i potraživanja, obračun plata i blagajnu
 • Todorović Stojanka – Stručni saradnik za knjigovodstvo, plaćanja i poravnanja, praćenje kreditnih i ugovornih obaveza, praćenje prihoda i rashoda
 • Tokić Slavko – Stručni saradnik za matičnu evidenciju u uredu mjesne kancelarije
 • Ćuk Dragica – Stručni saradnik za poslove prijemne  kancelarije i personalne poslove
 • Cvijić Slobodan – Stručni saradnik za građevinarstvo

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...