Запослени

 • Бајић Драган – Стручни сарадник за административно техничке послове
 • Благојевић Невенка – Стручни сарадник за послове борачко инвалидске заштите
 • Бркић Биљана – Самoстални стручни сарадник за послове социјалне и дјечије заштите
 • Врачар Миле – Самостални стручни сарадник за породицу, образовање и питања младих
 • Врачар Споменка – Виши стручни сарадник за управно рјешавање из областо борачко-инвалидске заштите
 • Врачар Стево – Виши стручни сарадник за јавне набавке
 • Дакић Душко – Самостални стручни сарадник за припрему, имплементацију и праћење пројеката
 • Дмитровић Гојко – Стручни сарадник за административно техничке послове скупштине општине
 • Ђукић Борка – Стручни сарадник за вођење војне евиденције
 • Зељкић Горана – Секретар скупштине општине
 • Зорић Милан – Стручни сарадник за послове мјесне канцеларије и резервни матичар
 • Ивановић Драго – Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
 • Јањић Лазар – Пољопривредни инспектор
 • Јелић Миомира – Самостални стручни сарадник за пољопривреду
 • Јокић Босиљка – Стручни сарадник за послове матичних евиденција
 • Кевац Вукица – Стручни сарадник за административно техничке послове начелника општине
 • Кљајић Драгана – Стручни сарадник за послове набавке, отпреме и доставе поште и архиву
 • Мачкић Владимир – Стручни сарадник за послове мјесне канцеларије и резервни матичар
 • Милетић Мирко – Тржишни инспектор
 • Савић Војислав – Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите
 • Салак Милка – Стручни сарадник за евиденције и обраду података о РВИ, ППБ и цивилним жртвама рата
 • Станаревић Горан – Самостални стручни сарадник за информационе технологије
 • Стојаковић Милица – Стручни сарадник за матичну евиденцију у уреду мјесне канцеларије
 • Стојаковић Славојка – Стручни сарадник за рад на инфо пулту
 • Стојановић Јованка – Дактилограф
 • Стојановић Никола – Шеф одсјека за просторно уређење и стамбено комуналне послове
 • Стојић Новак – Стручни сарадник за матичну евиденцију у уреду мјесне канцеларије
 • Ступар Боро – Комунални полицајац
 • Ступар Драгана – Стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа и резервни матичар
 • Тепић Јелена – Стручни сарадник за послове мјесне канцеларије и рад у Центру за бирачки списак
 • Тодоровић Сњежана – Стручни сарадник за унос фактура,  добављача, наруџбеница и потраживања, обрачун плата и благајну
 • Тодоровић Стојанка – Стручни сарадник за књиговодство, плаћања и поравнања, праћење кредитних и уговорних обавеза, праћење прихода и расхода
 • Токић Славко – Стручни сарадник за матичну евиденцију у уреду мјесне канцеларије
 • Ћук Драгица – Стручни сарадник за послове пријемне  канцеларије и персоналне послове
 • Цвијић Слободан – Стручни сарадник за грађевинарство

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...