Investicije 2010

Uspješna saradnja opštine Ribnik i GAP

Zahvaljujući GAP projektu ( Projekat upravne odgovornosti) u opštini Ribnik će biti asfaltirane dvije ulice u Previji u dužini od 1 280 metara i izgrađen vodovod u Donjim Vrbljanima koji će pitkom vodom napajati oko 70 domaćinstava kao i područnu školu. Neđo Stojaković, načelnik opštine Ribnik potpisao je ugovor sa GAP o izvođenju građevinskih radova na realizaciji ova tri projekta. U finansiranju GAP Projekta učestvuje Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Ministar za razvojnu saradnju Nizozemske koga zastupa Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH (EKN).
Kao najprioritetniji projekti stanovništvo je predložilo pomenuta tri projekta. Ribničani su takođe sa GAP potpisali Obim poslova o realizaciji projekta osavremenjavanja lokalne administrativne službe u okviru opštinskog akcionog plana. Obim poslova podrazumjeva umrežavanje mjesnih kancelarija sa centrom za pružanje usluga građanima, unapređenje komunalnih usluga, digitalizacija arhive. Posebno treba naglasiti obuku radnika administrativne službe za izradu lokalnog ekološkog plana i izradu strategije privlačenja inostranog kapitala.

Završni radovi na upravnoj zgradi ŠG „Ribnik“

Radovi na izgradnji upravne zgrade ŠG „Ribnik“ počeli su polovinom 2008. godine, a trebali su biti završeni u novembru te iste godine. Ovo preduzeće je nosilac privrednog razvoja opštine Ribnik, a ekonomska kriza koja se odrazila i na njihovo poslovanje je razlog zbog kojih se završni radovi, koje izvodi preduzeće DOO Arhing iz Srbca, na unutrašnjem uređenju odvijaju ovih dana. Radovi trebaju da budu uskoro završeni kada namjeravaju preseliti iz motela „Šumska bajka“ na Vučijoj poljani koji njihova administarcija koristi godinama, a koji je udaljen od centra Ribnika oko 12 kilometara.

Preseljenjem u novu upravnu zgradu u ribničkoj šumariji planiraju obnoviti motel na Vučijoj poljani i koristiti ga u svrhu ugostiteljstva i lovnog turizma.

Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva, izgradnja makadamskog puta i asfaltiranje igrališta na području Opštine Ribnik.

1. Priprema i asfaltiranje igrališta u D. Zableću 448,02
2. Priprema i asfaltiranje dijela puta Budim-Pejići 500m
3. Priprema i asfaltiranje dijela puta Čađavica- Ćulumi 1 63m
4. Priprema i asfaltiranje dijela puta Čađavica-Ćulumi 2 207m
5. Priprema i asfaltiranje dijela puta D. Vrbljani-Karaći 250m
6. Priprema i asfaltiranje dijela puta Džosmanovka-Katovine 580m
7. Priprema i asfaltiranje dijela puta Delibrdo-Ciganovići 200m
8. Izgradnja makadamskog puta Jokići-Babići 800m
9. Priprema i asfaltiranje dijela puta Škola-Delibrdo 315m
10. Priprema i asfaltiranje dijela puta Kuzmanovići 55m
11. Priprema i asfaltiranje dijela puta Maleševići- Čungar 300m
12. Priprema i asfaltiranje dijela puta Velijašnica-Sredice 250+250m
13. Priprema i asfaltiranje dijela puta Rastoka-Kauri 200m
14. Priprema i asfaltiranje dijela puta ulica ispod Komunalnog 150m
15. Priprema i asfaltiranje dijela puta put za velijašnicu 300m
16. Priprema i asfaltiranje dijela puta Rosulje- Stanička 200m
17. Priprema i asfaltiranje dijela puta Sitnica-Petkovići 300m
18. Priprema i asfaltiranje dijela puta Vujinovići- D. Slatina 350m
19. Priprema i asfaltiranje dijela puta Prolići-Tomići 200m

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...