Biro za zapošljavanje

Adresa: Rade Jovanića bb (zgrada SO Ribnik)
Telefon/faks: 050/431-163
E mail: biro.ribnik@fbl.zzzrs.net

Zavod za zapošljavanje, Biro Ribnik pruža usluge građanima koje su vezane za ostvarivanje prava u skladu sa zakonom o zapošljavanju, od kojih su najbitnije:

  • vođenje evidencije nezaposlenih lica i izdavanje uvjerenja kojima se dokazuje status nezaposlenog lica,
  • ostvarivanje prava na novčanu naknadu u skladu sa navedenim zakonom,
  • ostvarivanje prava na penzijsko invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom,
  • pružanje informacija i oglašavanje o slobodnim radnim mjestima, kao i
  • druga prava utvrđena zakonom.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...