Dom zdravlja

Direktor: Nikola Janković, dipl. pravnik
Glavna sestra: Dosta Garić
Adresa: Rade Jovanića bb
Telefon: 050/430-120, faks: 050/430-156
E mail: ribnikdomzdravlja0@gmail.com

Dom zdravlja Ribnik pruža usluge primarne zdravstvene zaštite po sistemu porodične medicine. U okviru Doma zdravlja Ribnik funkcioniše pet timova porodične medicine, kao i tri terenske ambulante.

Pored usluga primarne zdravstvene zaštite pružaju se i usluge specijalističke medicine, a ljekari specijalisti ordiniraju dva puta u toku mjeseca.

Pored navedenih stalno se pružaju i stomatološke usluge, usluge rentgena, kao i laboratorijska dijagnostika.Redovno radno vrijeme doma zdravlja je od 7:00 do 15:00 časova, a u periodu od 15:00 do 7:00 časova funkcioniše služba hitne pomoći.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...