Fond PIO

Rukovodilac poslovnice: Dragica Todorović
Adresa: Rade Jovanića bb
Telefon/faks: 050/431-157

Fond PIO pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz penzijsko invalidskog osiguranja.

Takođe vrši kontrolu naplate doprinosa o čemu vodi odgovarajuće evidencije i nadležnim organima dostavlja izvještaje.

U ovoj poslovnici je moguće ostvariti sva prava iz penzijsko invalidskog osiguranja, o čemu se takođe vode odgovarajuće evidencije.

Prilikom ostvarivanja prava građanima se vrši kompletiranje zahtjeva i pomoć u prikupljanju neophodnih dokumenata za ostvarivanje istih.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...