JP Srpske Šume

Direktor: Željko Višekruna
Adresa: Rade Jovanića bb
Telefon: 050/431-012, faks. 050/431-016
E mail: ribnik@sumers.org

Osnovna djelatnost ŠG Ribnik je uzgoj i zaštita šuma. Radi lakše organizacije posla gazdinstvo je podijeljeno na četiri radne jedinice.

U gazdinstvu postoji i sektor za lovstvo koji se bavi uzgojem i zaštitom divljači u privrednom i sportskom dijelu lovišta Ribnik.

U sklopa ovog gazdinstva posluje i motel Vučija poljana.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...