News

31 December, 2020.

O B A V J E Š T E Nj E

Broj:02-022-15/20                            
Datum, 30.12.2020. god.

 Načelniku opštine,
 Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti, 
 Odjeljenju za privredu i razvoj,
 Odjeljenju za  finansije,
 Odbornicima, mjesnim zajednicama,građanima i udruženjima građana 
(putem zvanične internet stanice Opštine)
 

PREDMET: Prijedloge i mišljenja  za izradu  Programa rada Skupštine opštine  za 2021. godinu - tražimo


Obavještavamo Vas da su u toku pripreme na izradi prijedloga Programa rada Skupštine  opštine Ribnik za 2021. god. 


Podsjećamo da Program rada treba da sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom opštine i utvrđenom politikom  razvoja Opštine, kao i druge poslove i zadatke  koji su u nadležnosti  Skupštine.


Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum Skupštine  priprema i utvrđuje Prijedlog programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.


Vezano za naprijed rečeno, a na osnovu člana 125. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (“Službeni  glasnik opštine Ribnik” br. 7/17) pozivamo Vas da  iznesete svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine za 2021.godinu, te da iste dostavite Skupštini opštine najkasnije do 20.01.2021. god.

S poštovanjem!

Predsjednik Skupštine opštine
Duško Dakić
 

Share: