News

08 April, 2021.

Nova Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona

Broj:01-339-86-58/21
Datum; 08.04.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.79-1/21 od 06.04.2021.godine, a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuju se:
     1)    sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
     2)    sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
     3)    organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i zatvorenom prostoru,
     4)    aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru.

2. U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine ograničava se radno vrijeme  ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.)  od 06:00 do 22:00 časova,strogo poštujući uputstva JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

3.  U periodu od 08.04.2021. godine auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtjevaju rad sa više ljudi u grupi ( predavanja, obuke prve pomoći i sl.) organizuju na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.

4. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
        
5. Izuzetno od  tačke 4. ove naredbe  obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina života,
     2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
     3) lica koja obavljaju fizičku sportsku  aktivnost u okviru sportskih objekata.

6.Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korištenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

7. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
     4) se pridržavaju  uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
    5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
    
8.Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova zabranjuje se svim privrednim subjektima prodaja alkoholnih pića.

9. Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
 
10. Od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

11.  Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrivanih mjesta za sjedenje.

12. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

13.  Subjekti koji pružaju usluge građanima  dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.    
14. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

15. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi :
    na ulazu u sve službene prostorije ograničava se broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućava se  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    na radnim mjestima u šaler sali i matičnoj službi obezbjeđuje se  fizička providna barijera koja pruža zaštitu zaposlenom i korisniku,
    preduzimaju se  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće,
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.
    
16. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

17. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.    
    
18. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20).
    
19. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-57/21 od 05.04.2021.godine.
    
20. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Share: