News

08 June, 2021.

Lista podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do 5.kategorije, mlađim od 60 godina

REPUBLIKA  SRPSKA
OPŠTINA  RIBNIK
Odjeljenje za opštu upravi i društvene djelatnosti
Služba boračko-invalidske zaštite

-Komisija za rješavanje zahtjeva za novčanu pomoć-

Broj:03-56-10-99/21
Datum:04.06.2021.godine

 

LISTA podnosilaca zahtjeva ,KOJI NE ISPUNjAVAJU USLOVE, za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do  5.kategorije, mlađim od 60 godina

R/br.

Prezime, ime oca i ime

Napomena

1.

Vojvodić Milovana Vlado

Zahtjev nije osnovan. 

2.

Damjanović Slobodana Slavko

Zahtjev nije osnovan.

3.

Dragojević Milana Milenko

Zahtjev nije potpun.

4.

Nikolić Božidara Rade

Zahtjev nije osnovan. 

5.

Kevac Luke Željko

Zahtjev nije osnovan. 

6.

Krivokuća Mile Milenko

Zahtjev nije osnovan. 

7.

Kostić Milana Savo

Zahtjev nije osnovan. 

8.

Mandić Branka Krstan

Zahtjev nije osnovan. 

9.

Mišković Mlađena Željko

Zahtjev nije osnovan.

10.

Majstorović Neđe Milenko

Zahtjev nije osnovan.

11.

Međedović Neđe Mlađen

Zahtjev nije osnovan.

12.

Miletić Đorđe Mihajlo

Zahtjev nije osnovan.

13.

Petrović Gojka Goran

Zahtjev nije osnovan.

14.

Tanasić Nikole Milenko

Zahtjev nije osnovan.

15.

Kaurin Ostoje Dragan

Zahtjev nije potpun.

16.

Kuridža Rade Dragan

Zahtjev nije potpun.

Napomena: Na objavljene Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista na oglasnoj tabli opštine.

ČLANOVI  KOMISIJE:                                                        PREDSJEDNIK  KOMISIJE

1. Stojanović Marinko,________________,                     __________________________

2. Todorović Jovo,  _________________,                          Vračar  Spomenka, dipl.pravnik

Share: