News

12 October, 2021.

Nova Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona

Broj:01-339-86-78/21
Datum; 12.10.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.100-1/21 od 11.10.2021.godine, a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik


1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine zabranjuju se:
1)    sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,
2)    sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica.

2. Od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu  od 06:00 do 24:00 časa:
     1)    svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj  i dr.)
      2)    priređivačima igara na sreću ( kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3. Izuzetno od tačke 2. podtačke 1)  od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine u periodu od 06:00 do 02:00 časa narednog dana dozvoljava se rad noćnim klubovima, uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

4. Od 12.10.2021. do 01.11.2021.godine u periodu od 24:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

5. Od 12.10.2021.godine, u periodu od 06:00 do 03:00 časa narednog dana a izuzetno od tačke 1. podtačke 1) ove naredbe dozvoljavaju se:    
    1) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i  sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
   2) organizacija kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6. Dozvoljene aktivnosti iz ove naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

7. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
        

8. Izuzetno od  tačke 7. ove naredbe  obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina života,
     2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
     3) lica koja obavljaju fizičku i sportsku  aktivnost u okviru sportskih objekata.

9. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korištenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

10. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
     4) se pridržavaju  uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
    5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
    
11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

12.  Subjekti koji pružaju usluge građanima  dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.    
    
13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

14. Opštinska uprava će raditi u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi :
    na ulazu u sve službene prostorije ograničava se broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje   mjera  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    na radnim mjestima u šaler sali i matičnoj službi obezbjeđuje se  fizička providna barijera koja pruža zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama Republičkog i Opštinskog štaba za vanredne situacije.

16. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.    
    
17. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ove naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20).
    
18.Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-77/21 od 28.09.2021.godine.
    
19. Ova naredba stupa na snagu 12.10.2021.godine i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Share: