Novosti

19 oktobar, 2020.

O B A V J E Š T E Nj E

OBAVJEŠTAVAJU SE ZAINTERESOVANI GRAĐANI, JAVNE UCTAHOBE, NEVLADINE ORGANIZACIJE, PRIVREDNI SUBJEKTI I OSTALA JABHOCT DA SE JABHA PACPPABA O NACRTU REBALANSA BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2020.GODINU I NACRTU BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2021. GODINU SPROVODI U PERIODU OD 19.10.2020. GODINE DO 22.10.2020.GODINE NA OCHOBY ZAKLjUČAKA SKUPŠTINE OPŠTINE BROJ 02-40-45-12/20 I 02-400-4-15/20 OD DANA 16.10.2020.GOD.

GLAVNA   PACPPABA   PE  SE  ODRŽATI   DANA  21.10.2020.GOD. ( SRIJEDA ) U SALI SKUPŠTINE OPŠTINE SA POČETKOM U 9.00 ČASOVA.

NACRT REBALANSA BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2020.GOD. I NACRT BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2021.GODINU DOSTUPNI SU NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI OPŠTINE RIBNIK WWW. OPSTINARIBNIK.ORG I NA OGLASNOJ PLOČI  OPŠTINSKE UPPABE.
NAPOMINjEMO DA SVI ZAINTERESOVANI  UČESNICI JABHE PACPPABE OBAVEZNI SU DA POŠTUJU PROPISANE EPIDEMIOLOŠKE MJEPE U VEZI SA KOPOHA VIRUSOM.

Podeli: