Novosti

21 oktobar, 2020.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19)

Broj:01-339-86-41/20
Datum: 21.10.2020. god.

Na osnovu člana 22. stav (1) Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42, 20 i 98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), tačke 11. i 12. Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom Korona (COVID-19) u Republici Srpskoj,  broj 59-1/20 od 20.10.2020. godine,  Načelnik opštine 
d o n o s i: 

N A R E D B U
 o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19)

1. U cilju prevencije širenja novog virusa Korona (COVID-19)  na zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ribnik, kao i sprečavanje daljeg širenja istog na području opštine Ribnik       preduzimaju se sljedeće mjere:

   1) u svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave zabranjuje se nepotrebno kretanje i zadržavanje u hodnicima, službenim prostorijama i u šalter sali,
   2) zaposlenima se nalaže da radne aktivnosti obavljaju telefonskim ili elektronskim putem uz minimalan kontakt sa strankama i drugim zaposlenim,
   3) zaposleni su dužni da  nose zaštitnu masku i da se  pridržavaju zaštitne mjere   fizičkog rastojanja.

 2. Zadužuje se Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti da organizuje redovnu dezinfekciju šalter sale, hodnika, službenih i ostalih prostorija u zgradi opštinske uprave i da odredi jednog od zaposlenih koji će regulisati ulazak, boravak i izlazak stranaka iz šalter sale Opštinske uprave Ribnik  kako bi se ograničio broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u šalter sali i ostalim prostorijama Opštinske uprave.
 
3. Nalaže se svim načelnicima odjeljenja da u svim oranizacionim jedinicama Opštinske uprave opštine Ribnik organizuju rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a za poslove za koje je to moguće radnike  uputiti na rad od kuće.

4. Stupanjem na snagu ove Naredbe stavlja se van snage Naredba o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) broj 01-339-86-24/20 od 08.05.2020.god.  („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 3/20).

5. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik“.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Podeli: