Novosti

26 oktobar, 2020.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o izmjeni Naredbe o  obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

Broj:01-339-86-42/20
Datum; 26.10.2020.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.60-3/20 od 25.10.2020. godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o  obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U Naredbi o  obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik broj 01-339-86-40/20 od 21.10.2020. godine tačka 5. mijenja se i glasi:

“5. Do 01.11.2020.godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 22:00 časa.”

2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Podeli: