Novosti

30 novembar, 2020.

OBAVJEŠTENjE ZA KORISNIKE PRAVA IZ DJEČIJE ZAŠTITE

ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ DJEČIJE ZAŠTITE

MOGU SE PREDATI RADNIKU POSLOVNICE BANjA LUKA U:

KANCELARIJI JU „CENTRA ZA SOCIJALNI RAD“ RIBNIK  BROJ: 4

SVAKOG UTORKA U VREMENU OD  09.00  DO 14.00 SATI.

ILI PUTEM POŠTE NA ADRESU :

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU

POSLOVNICA BANjA LUKA

KORDUNAŠKA BR. 2

78 107  BANjA LUKA

 

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA:

055/490-736

055/490-726

ZAHTJEVE ZA SVA PRAVA IZ OBLASTI DJEČIJE ZAŠTITE KAO I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE NAĆI NA SAJTU - fond@jfdz.org

Podeli: