Новости

29 јун, 2023.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ОПШТИНА РИБНИК

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  ДАЈЕ:

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче и ширу јавност да се на територији Републике појавила болест афричка куга свиња.

Дана 22.06.2023. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је обавјештено да је у ЈУ Ветеринарски институт „Васо Бутозан“ Бања Лука, утврђено присуство генома вируса афричке куге свиња.

Поводом горе наведеног Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске , издало је Рјешење, број: 12.05-335-777/23 од дана 28.06.2023. године, којим је прописано да се:

  1. Забрањује рад сточних пијаца, организовање сајмова, изложби и других окупљања животиња, продаја хране животињског поријекла и хране за животиње ван пословног простора, на територији цијеле Републике Српске.
  2. Ангажује орган надлежан за унутрашње послове да у циљу пружања помоћи Министарству у примјени и спровођењу мјера за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести врши појачан надзор промета свиња на подручју Републике Српске, који у овом тренутку имају слободан статус од афричке куге свиња, због спречавања ширења болести и могућег кршења већ прописаних одредаба о промету.

Чланом 48. Став 1. т. 9) и 17) Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/17), одређено је да када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди присуство заразне болести или у случају сумње на појаву заразне болести, Министарство, налаже мјере које су неопходне за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести.

Начелник одјељења                                                                                                                                                                                                                     

Мирко Милетић, дипл. ек.  

Подели: