Новости

14 септембар, 2023.

Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100m² sa dodatnom opremom uz sufinansiranje broj: 01-330-15/23 od 10.07.2023. godine.

Red.br.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ime (ime oca) prezime

 

Svjetlana (Branko) Gajić

Dragana (Mirko) Nikić

Anka (Marinko) Đukić

Danijela (Željko) Mišković

Gorana (Branko) Đukić

Dijana (Desimir) Kuzmanović

Zorica (Jeka) Stupar

Đuja (Mlađen) Petrović

Mirjana (Pante)Đurić

Ljiljana (Branko) Vračar

Ognjen (Milan) Milanović

Maja (Radenko) Vračar

Radojka (Vlado) Dvizac

Đuro (Petar) Đukić

Biljana (Goran) Ostojić

Dušanka (Luka) Kasapović

Milena (Nikola)Amidžić

Daliborka (Marko) Savić

Gordana (Pavo)Runjić

Dušanka (Pane) Vulić

 

Nada (Stanko) Mandić

Ivanka (Slobodan) Vrtunić

Zoran (Dušan) Vujić

Jovana (Neđo) Stančević

Dragica (Jovo) Samardžija

Nikola (Gojko) Vračar

Danijela (Radenko) Radojčić

Draženka (Jovo) Bukvić

Ljubica (Ratko)Đukić

Maja (Rade) Vračar

Daliborka (Sveto) Marković

Mile (Milan) Todorović

Borka (Mirko) Đuragić

Gospova (Boško) Savić

Jadranka (Neđo) Knežević

Milica (Marko) Petrović

Nemanja (Zoran) Vračar

Rada (Lazo) Kaurin

Broj bodova

 

29

29

27

27

27

26

26

25

25

25

25

                                   24

24

23

22

21

20

19

19

19

 

18

17

17

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

13

13

11

Diskvalifikovana

(ostvarila pravo 2022. god.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporazumom o saradnji NVO Muslim Aid Sarajevo i Načelnika opštine Ribnik precizirana je saradnja na zajedničkom projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba, mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za opštinu Ribnik u 2023. godini, gdje je planirana nabavka i dodjela 20 plastenika za prvih 20 korisnika sa predložene rang liste, s tim da NVO Muslim Aid Sarajevo, finansira 40%, opština Ribnik 40%, i krajnji korisnici 20%.

Na ovu rang listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste.

Prigovor se podnosi pismeno putem šalter sale opštine Ribnik.

 

Komisija:

Armin Zlatić

Branko Jakovljević

Dragana Topalović

Подели: