Новости

28 децембар, 2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељење за привреду обавјештава странке, самосталне предузетнике и друга лица, која намјеравају регистрацију предузетничке дјелатности да у периоду од 31. децембра 2023. године (од 12 часова) до 10. јануара 2024. године (до 8 часова), неће бити доступан систем за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Имајући у виду повезаност системa за регистрацију предузетника и система Пореске управе,  у наведеном периоду неће бити могуће провођење поступака регистрације предузетника путем јединствене електронске апликације Централног регистра  предузетника.

Подели: