Новости

01 април, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Број:01-123-1/24

Датум:01.04.2024. године

 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника   (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17),  Начелник општине Рибник  упућује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

 

I

Обавјештавамо послодавце који  регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2024. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС  и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

             Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

II

Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.

            Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

            У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).

          

III

Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 10.04.2024. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет страници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

Начелник општине

 Небојша Караћ

Подели: