Новости

12 мај, 2022.

Одржан радни састанак на тему прерада и пласман шдс на подручју општине Рибник

Поводом све тежих услова у којима послују привредни субјекти који се баве прерадом и пласманом шумских дрвних сортимената на подручју општине Рибник са истима је дана 11.05.2022. године у сали Скупштине општине Рибник одржан заједнички радни састанак на којем је присуствовало руководство општине Рибник и руководство “ШГ”Рибник. Састанак је организован са циљем се заједнички тј. уз учешће свих релевантних лица покуша изнаћи рјешење тренутне ситуације у овој области, а нарочито имајући у виду њен значај и утицај на цјелокупни развој локалне заједнице.

Учесници састанка су закључили да је неопходно да се у рјешавање ове проблематике укључи Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде и ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. те је затражено да се путем општине Рибник хитно организује састанак са надлежним  министром и директором ЈПШ “Шуме Републике Српске”.

 

 

Подели: