Новости

30 јун, 2022.

О  Д  Л  У  К  A о oдређивању  имена  улица и тргова у општини Рибник

Број: 02-205-2-2/22
Дана: 30.06.2022. године        
                                    
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 97/16 и 36/19), члана 7. став 1. Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, тргова и улица и означавању зграда кућним бројевима на подручју општине Рибник (Службени гласник Општине Рибник  број 8/19), и члана 36. Статута Општине Рибник (Службени гласник Општине Рибник  број 5/17), Скупштина Општине Рибник је на 16. редовној сједници одржаној  29.06.2022. године донијела

О  Д  Л  У  К  У
о oдређивању  имена  улица и тргова у општини Рибник

    
Члан 1. 

Овом одлуком се одређују се имена  улица и тргова у општини Рибник како слиједи:

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ГОРЊИ РИБНИК

1.    Трг 9. Јануар - почевши од раскрснице за засеок Благојевићи с лијеве стране улице која се протеже дуж школског игралишта до раскрснице са путем према Врбљанима, затим даље с лијеве стране улицом до почетне тачке на површини од 6166 m².
2.    Улица Краља Петра I Карађорђевића - почевши од моста преко ријеке Рибник до Храма Рођења Пресвете Богородице у дужини од 400 метара.
3.    Улица Хиландарска - почевши од Храма Рођења Пресвете Богородице до раскрснице пута за Црквено на Градини у дужини од 1500 метара.
4.    Улица Светосавска - почевши од објекта Зелић  Илије до моста преко Ријеке Рибник у дужини од 650 метара.
5.    Улица Шишка - почевши од Храма Рођења Пресвете Богородице путем према Доњем Рибнику до куће Аџић Живка у дужини од 5000 метара.
6.    Улица Браће Југовића - почевши од раскрснице за засеок Благојевићи до куће Јовишић Ружице у насељу Благојевићи у дужини од 2800 метара.
7.    Улица Николе Тесле почевши од моста преко ријеке Рибник путем према Велијама до моста преко ријеке Сане у дужини од 1500 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО СРЕДИЦЕ

1.    Улица Санска - почевши од куће Савановић Николе до куће Каурин Драгана у дужини од 1100 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ВЕЛИЈЕ

1.    Улица Гаврила Принципа - почевши од моста преко ријеке Сане до мостића преко Катавачког потока у дужини од 2300 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО РАСТОКА

1.    Улица 17. Лаке пјешадијске бригаде - почевши од мостића преко Катавачког потока до мостића преко ријеке Станичке дужини од 2500 метара.
2.    Улица Алексе Шантића - почевши од куће Врачар Николе и Младена до мостића преко ријеке Растоке дужини од 1000 метара.
3.    Улица Патријарха Павла - почевши од куће Бањац Гојка до мостића преко ријеке Растоке дужини од 2500 метара.
4.    Улица Царице Милице - почевши од куће Врачар Миле до куће Тодоровић Ружице дужини од 240 метара.
5.    Улица Крајишких бригада - почевши од раскрснице за засеок Лукићи до куће Врачар Миле у дужини од 340 метара.
6.    Улица Степе Степановића - почевши од раскрснице за засеок Станичка до куће Којић Милутина у дужини од 1400 метара.
7.    Улица Палих бораца - почевши од куће Петровић Момчила до зграде породица погинулих бораца у дужини од 280 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ДОЊА ПРЕВИЈА

1.    Улица Видовданска - почевши од мостића преко ријеке Станичке до ресторана „Три јелена“ у дужини од 1500 метара.
2.    Улица Цара Лазара - почевши од куће Перић Бранка до храма Светог Великомученика Кнеза Лазара  у дужини од 360 метара.
3.    Улица Бранка Ћопића - почевши од спомен чесме до куће Ђукић Јове у дужини од 2500 метара.
4.    Улица Милоша Обилића - почевши од куће Галић Ђорђе до куће Љубанић Илије у дужини од 900 метара.
5.    Улица Књаза Милоша - почевши од куће Тодоровић Горана до куће Лучар Миље у дужини од 150 метара.
6.    Улица Змај Јовина почевши од куће Врачар Илије до амбуланте у Доњој Превији у дужини од 130 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ЗАБЛЕЋЕ

1.    Улица Вука Караџића - Насељено мјесто Заблеће почевши од ресторана „Три јелена“ до раскрснице „Баба Ружа“ у дужини од 1900 метара.
2.    Улица Душана Стојаковића-Дуће - почевши од раскрснице Ерцег код куће Гајић Неђе до моста на ријеци Сани у дужини од 220 метара.
3.    Улица Његошева - почевши од куће Тодоровић Ранка кроз засеок Чутуре до излаза на магистрални пут М5 у дужини од 1050 метара.
4.    Улица Српских јунака - почевши од куће Ђукановић Славка до куће Бањац Радислава у дужини од 650 метара.
5.    Улица Иве Андрића - почевши од куће Кнежевић Милана до куће Вртунић Луке у дужини од 250 метара.
6.    Улица Михајла Пупина - почевши од куће Ђукић Босиљке до куће Малешевић Радивоја у дужини од 250 метара.
7.    Улица Карађорђева  - почевши од куће Савић Горана до куће Станаревић Босиљке у дужини од 420 метара.
8.    Улица Цара Душана  - почевши од ентитетске границе до раскрснице за Горње Заблеће у дужини од 2400 метара.
9.    Улица Горње Заблеће - почевши од раскрснице за Горње Заблеће до Муминовца у дужини од 3500 метара.

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО СИТНИЦА

1.    Улица Петра Кочића - почевши од куће Малешевић Дренке до раскрснице за Округлицу у дужини од 2500 метара.

Члан 2.
    
У насељеним мјестима Бусије, Велечево, Велијашница, Горњи Врбљани, Горња Превија, Горње Ратково, Горња Слатина, Горње Соколово, Доњи Врбљани, Доње Ратково, Доњи Рибник, Доња Слатина, Доње Соколово, Драгорај, Дубочани, Јарице, Љубине, Стражице, Трескавац, Хасићи, Црквено, Чађавица, као и дијелови насељених мјеста Велије, Растока, Ситница и Средице биће извршено означавање кућним бројевима по називу насељеног мјеста. 
 
Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању назива трга (Службени гласник Општине Рибник  број 6/18)

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рибник.“


Предсједник Скупштине
Душко Дакић

Подели: