Новости

05 јул, 2022.

Завршена исплата подстицаја за сјетву житарица за 2022 годину

Општина Рибник исплатила је укупно 62.000,00 КМ подстицајних средстава за озиму и јару сјетву стрних житарица и кукуруза за 2022. Годину, пољопривредним произвођачима са подручја општине Рибник који су засијали пољопривредне површине са минимално 3 дулума до максимално 20 дулума свих врста житарица, а који су уредно пријавили сјетвене површине Одјељењу за привреду и испунили услове за исплату ових средстава по јавном позиву.

Средства су исплаћена у складу са Програмом подстицаја пољопривредне производње за 2022. годину који је усвојила Скупштина општине. Подстицај су остварила 344 корисника, а на основу укупно засијаних 288 хектара сјетвених површина озимих и јарих стрних житарица и кукуруза.

Подели: