Новости

31 децембар, 2020.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Број:02-022-15/20                            
Датум, 30.12.2020. год.

 Начелнику општине,
 Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности, 
 Одјељењу за привреду и развој,
 Одјељењу за  финансије,
 Одборницима, мјесним заједницама,грађанима и удружењима грађана 
(путем званичне интернет станице Општине)
 

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења  за израду  Програма рада Скупштине општине  за 2021. годину - тражимо


Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине  општине Рибник за 2021. год. 


Подсјећамо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са Уставом, Законом, Статутом општине и утврђеном политиком  развоја Општине, као и друге послове и задатке  који су у надлежности  Скупштине.


На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине  припрема и утврђује Приједлог програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.


Везано за напријед речено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (“Службени  гласник општине Рибник” бр. 7/17) позивамо Вас да  изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2021.годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 20.01.2021. год.

С поштовањем!

Предсједник Скупштине општине
Душко Дакић
 

Подели: