Новости

15 јануар, 2021.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-47/21
Датум; 15.01.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.66-1/21 од 13.01.2021.године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа до 01.02.2021. године забрањују се:
     1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
     2) музика уживо у  угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
     3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,     прославе и други породични скупови сличне природе). 

2.Обавезују се грађани да : 
    1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску ( прекривена уста, нос     и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 
    2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања     физичког растојања од два метра, придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година живота, 
     2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
     3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских     објеката. 
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском, 
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
     4) придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 01.02.2021.године органичава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
     1) свим врстама угоститељских објеката  за исхрану и пиће без обзира да ли послују     самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност     (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
    2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

6. До 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

7. До 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима.

8. До 01.02.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

10.  Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошкох мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописане физичке дистанце и 
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

12. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
    на улазу у све службене просторије ограничен је  број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    онемогућено је  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
    предузете  су мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
    у свим организационим јединцима општинске управе рад се организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, док остали запослени раде од куће 
    сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.

13. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.

14. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

15. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

16.Овом наредбом престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-46/20 од 22.12.2020.године.

17. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

Подели: