Новости

09 април, 2021.

Одржана 3. редовна сједница СО Рибник

На дневном реду Треће редовне сједнице СО Рибник било је  18 тачака.

Између осталог одборници су усвојили  Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Др Драган Војводић“ као и Програм рада ЈПУ „Србија“ Рибник, за радну 2020/2021 годину. Поред тога усвојили су и Одлуку о економској цијени услуга у ЈПУ „Србија“ Рибник као и Рјешење о именовању в.д. директора ове институције. 

Усвојен је и План утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Рибник за 2021. годину, потом План утрошка средстава од накнаде за посебне мјере заштите од пожара и План коришћења средстава од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 

Поред неколико усвојених одлука везаних за стамбене јединице социјалног становања општине Рибник, одборници су усвојили и Одлуку о финансирању политичких странака из буџета општине за ову годину. Усвојена је и Одлука о општинским и административним таксама као и Одлука о измјени Одлуке о накнадама за рад одборника, чланова радних тијела и чланова Колегија Скупштине општине. 

Сједници СО Рибник нису присуствовали одборници опозиционих партија.

Подели: