Новости

26 април, 2021.

Ранг листа апликаната по Јавном позиву за предају захтјева за додјелу 20 пластеника у површини од 100м² Са додатном опремом уз суфинансирање број : 01-330-3-5/21 од 16.03.2021. године

Р.бр.    Име (име оца) презиме    Број бодова


1.    Тијана (Манојло) Врачар    24
2.    Жељана (Драго) Тодоровић    22
3.    Драгана (Здравко) Караћ    21
4.    Свјетлана (Миле) Ковачевић    18
5.    Боре (Лјубо) Стојичић    15
6.    Нада (Божо) Зелић    15
7.    Маринко (Јово) Савановић    14
8.    Јагода (Чедо) Крндија    14
9.    Тања (Борко) Савић    14
10.    Бојана (Мле) Ђукић    14
11.    Милица (Ратко) Стојичић    14
12.    Милица (Неђо) Тодоровић    14
13.    Марко (Ђурађ) Тодоровић    14
14.    Мара (Драго) Стојаковић    14
15.    Маринко (Неђељко) Тодоровић    14
16.    Кристинка (Златко) Перић     13
17.    Сања (Иле) Томић    13
18.    Милена (Бранко) Станивуковић    13
19.    Весна (Маринко) Руњић    13
20.    Гордана (Радмило) Чеко    13
21.    Анђа (Станко) Касаповић    11
22.    Јово (Марко) Ђукић    10
23.    Сњежана (Марко) Крндија    10


Споразумом о сарадњи НВО Муслим Аид Сарајево и Начелника општине Рибник прецизирана је сарадња на заједничком  пројекту  „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа, младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ за општину Рибник у 2021. години, гдје је планирана набавка и додјела 20 пластеника за првих 20 кориснике са предложене ранг листе, с тим да НВО Муслим Аид Сарајево, финансира 40% општина Рибник 40%, и крајњи корисници 20%.


Начелник општине Рибник, обезбиједиће набавку 3 пластеника за преостала три корисника који испуњавају услове за додјелу плстеника, тако што ће из Буџета општине Рибник издвојити средства у обиму 80% од укупних средстава потребних за набавку пластеника, а крајњи корисници 20%.

На ову ранг листу може се изјавити приговор Комисији у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе. 
Приговор се подноси писмено путем шалтер сале опћине Рибник.

Комисија:                                                                                                 
Мерсиха Зулчић                                                                                                                                                                  
Миомира Јелић
Горан Станаревић

Подели: