Новости

08 јун, 2021.

Листа подносиоца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до 5.категорије, млађим од 60 година

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  РИБНИК
Одјељење за општу управи и друштвене дјелатности
Служба борачко-инвалидске заштите

-Комисија за рјешавање захтјева за новчану помоћ-

Број:03-56-10-98/21
Датум:04.06.2021

 

ЛИСТА подносилаца захтјева ,КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ  УСЛОВЕ, за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до  5.категорије, млађим од 60 година

Р/б.ј

Презиме, име оца и име

Категорија борца

1.

Бањац Бранка Илија

2.

2.

Лукић Михајла Јеленко

1.

3.

Томишић Драгана Јово

3.

4.

Крајцер Мирка Ненад

3.

5.

Гатарић Љубана Стево

1.

6.

Каурин Милутина Јово

3.

7.

Тегелтија Миле Маринко

4.

8.

Мијатовић Остоје Осте

1.

9.

Вујиновић Илије Гојко

2.

10.

Сладојевић  Војина  Раде

2.

11.

Берић Илије Јово

1.

12.

Маричић Петра Горан

1.

13.

Билић Петра Зоран

4.

14.

Лаврнић Мирка Милован

1.

15.

Аћимовић  Ђурђа  Бране

1.

16.

Караћ Војина Гојко

3.

17.

Ђукић Блаже Саван

1.

18.

Катић Неђе  Раденко

1.

19.

Савић  Здравка Раденко

1.

20.

Билак Марка Урош

1.

21.

Врачар Славка Илија

3.

22.

Митровић Светислава Божидар

1.

23.

Трубић Боре  Миле

2.

24.

Каурин Миле Драгослав

2.                                                                               

25.

Гајић Гојка  Милош

1.

 

26.

Бјелић  Томислава Ранко

3.

 

27.

Ђукановић Мије Славко

3.

 

28.

Костић Љубе Раденко

1.

 

29.

Чеко Ђуре Ратко

5.

 

30.

Караћ Остоје Лазар

5.

 

31.

Марковић Петра Момчило

1.

 

32.

Ђукић Остоје Радован

4.

 

33.

Трубић Васе Неђо

1.

 

34.

Пераћ Миле Млађен

1.

 

35.

Гајић  Неђе  Ђуро

1.

 

36.

Цигановић Остоје Перо

4.

 

37.

Мичић Симе Милутин

5.

 

38.

Пејић Пере Радивој

1.

 

39.

Цвијић Васе Драган

2.

 

40.

Мандић Луке Бранко

3.

 

41.

Јокић  Стевана Жељко

1.

 

42.

Гајић  Раде  Неђељко

1.

 

43.

Тодоровић Остоје Неђо

1.

 

44.

Стојаковић Остоје Душан

2.

 

45.

Плавшић Милована Веселко

3.

 

46.

Ивић  Тривуна Јово

4.

 

47.

Милетић Јована Чедо

3.

 

48.

Панић Млађена Радован

5.

 

49.

Ђукић Бојана Бранко

1.

 

50.

Петковић Пере Ранко

1.

 

51.

Малешевић Миле Неђо

1.

 

52.

Илић  Ратка Горан

1.

 

53.

Рисовић  Слободана Душко

2.

 

54.

Савановић  Душана Драженко

4.

 

55.

Савановић Душана Миланко

3.

 

56.

Вулин Раде Мирко

4.

 

57.

Љепић Славка Жељко

4.

 

58.

Тодоровић Николе Миленко

1.

 

59.

Ступар Богдана Гојко

2.

 

60.

Трубић Неђељка Мирослав

1.

 

61.

Каурин Боже Стојан

1.

 

62.

Лучар  Ратка Богдан

1.

 

63.

Бањац Станка  Петар

1.

 

64.

Двизац Саве Миле

1.

 

           

Напомена: На објављене Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите у року од осам дана, од дана објављивања Листа на огласној табли општине.

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ:                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

1. Стојановић Маринко,________________,                       __________________________

2. Тодоровић Јово,   _________________,                          Врачар  Споменка, дипл.правник

 

 

 

 

 

Подели: