Новости

08 јун, 2021.

Листа подносиоца захтјева који не испуњавају услове за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до 5.категорије, млађим од 60 година

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  РИБНИК
Одјељење за општу управи и друштвене дјелатности
Служба борачко-инвалидске заштите

-Комисија за рјешавање захтјева за новчану помоћ-

Број:03-56-10-99/21
Датум:04.06.2021.године

 

ЛИСТА подносилаца захтјева ,КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ, за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до  5.категорије, млађим од 60 година

Р/бр.

Презиме, име оца и име

Напомена

1.

Војводић Милована Владо

Захтјев није основан. 

2.

Дамјановић Слободана Славко

Захтјев није основан.

3.

Драгојевић Милана Миленко

Захтјев није потпун.

4.

Николић Божидара Раде

Захтјев није основан. 

5.

Кевац Луке Жељко

Захтјев није основан. 

6.

Кривокућа Миле Миленко

Захтјев није основан. 

7.

Костић Милана Саво

Захтјев није основан. 

8.

Мандић Бранка Крстан

Захтјев није основан. 

9.

Мишковић Млађена Жељко

Захтјев није основан.

10.

Мајсторовић Неђе Миленко

Захтјев није основан.

11.

Међедовић Неђе Млађен

Захтјев није основан.

12.

Милетић Ђорђе Михајло

Захтјев није основан.

13.

Петровић Гојка Горан

Захтјев није основан.

14.

Танасић Николе Миленко

Захтјев није основан.

15.

Kаурин Остоје Драган

Захтјев није потпун.

16.

Куриџа Раде Драган

Захтјев није потпун.

Напомена: На објављене Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите у року од осам дана, од дана објављивања Листа на огласној табли општине.

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ:                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

1. Стојановић Маринко,________________,                     __________________________

2. Тодоровић Јово,  _________________,                          Врачар  Споменка, дипл.правник

Подели: