Новости

20 јул, 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Број: 02-134-2/21         
Датум:19.07.2021. године

На основу члана 10. Одлуке о наградама и признањима општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“ бр. 8/17), члана 58. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“ бр. 7/17), Комисија за награде и признања општине Рибник упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ 
ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

I

Позивамо сва заинтересована физичка и правна лица са подручја општине Рибник да поднесу иницијативу за додјелу општинских награда и признања за 2021. годину поводом Дана и Крсне славе општине Рибник.

Иницијативу за додјелу општинских награда и признања односно истицање кандидатуре могу подносити: начелник општине, политичке странке, одборници, грађани појединачно или групно, удружења грађана, мјесне заједнице са подручја општине Рибник, привредна друштва, установе, организације и друга правна лица.

II

Признања и награде општине Рибник су:

Повеља почасног грађанина општине Рибник је изузетно општинско признање које се додјељује грађанима Републике Српске, БиХ и страним држављанима који нису настањени на територији општине Рибник, али су својим радом и залагањем у свим областима друштвеног живота нарочито заслужни за општи напредак општине.
Плакета општине Рибник може се додјелити грађанима општине за заслуге стечене у области привреде, културе, образовања, науке, умјетности, спорта и другим областима живота и рада, као и за изузетно хумана дјела и испољену храброст.
У складу са критријумима из претходног става плакета општине може се додијелити предузећима, установама, вјерским заједницама, удружењима грађана и другима органима, организацијама и институцијама.
Захвалница је општинско признање које се додјељује приведним друштвима, организацијама, мјесним заједницама и другим правним лицима за резултате у пословању из своје дјелатности који су од општег интереса за живот и рад грађана општине Рибник.
Захвалница се може додијелити ђацима основних и средњих школа на подручју општине Рибник са нарочитим успјехом у школовању, те студентима, спортистима и другм физичким лицима са подручја општине Рибник за нарочито остварене резултате у различитим областима живота и рада, а овим физичким лицима из захвалницу се може додијелити и новчана награда чију висину утврђује Скупштина општине на приједлог Комисије за награде и признања.


III

Основни критеријуми за додјелу награда и признања су:
1.    изузетан допринос развоју и промоцији општине Рибник радом и заслугама на пољу стварања и његовања односа и традиција са другим општинама и градовима, јачање и развијање људских права и слобода, солидарности и толеранције међу људима,
2.    постигнути значајни резултати у свим областима привреде, освајању нових технологија, техничких унапређења, новаторства,
3.    остварени резулати у области здравства, образовања, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
4.    учињена дјела која заслужују опште поштовање и признање као што су дјела хуманости, пожртвовања у спасавању људи и добара и испољена лична храброст и 
5.    општепризнати рад и дјела у очувању и заштити природних добара и животне средине

IV

Иницијатива за додјелу награда и признања подноси се писмено и мора бири детаљно образложена уз навођење свих релевантних елемената за оцјену успјеха предложеног кандидата, а нарочито биографија за физичка лица, односно референце – за правна лица, лице које се предлаже, те приједлог награде за кандидовано лице. Иницијатива се подноси Скупштини општине, Комисији за награде и признања најкасније до 15.08.2021. године, лично или путем поште на адресу: Трг 9. Јануар бб, 79288 Рибник.

Одлуку о додјели награда и признања на приједлог Комисије за награде и признања доноси Скупштина општине Рибник на редовној, а саопштава се на свечаној сједници.


Предсједник Комисије за награде и признања

Раденко Марковић
 

Подели: