Новости

15 новембар, 2021.

Позив за израду Програма рада Скупштине општине Рибник

Број: 02-022-9-2/21
Датум :15.11.2021. године

-    Начелнику општине
-    Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности
-    Одјељење за привреду 
-    Одјељење за финансије
-    Одборницима, мјесним заједницама грађанима и удружењима (путем званичне интернет странице Општине)

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења за израду Програма рада Скупштине општине Рибник за 2022. годину, тражимо, 

Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине општине Рибник за 2022. годину.
Напомињемо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са Уставом, Законом, статутом општине и утврђеном политиком развоја општине, као и друге послове и задатке који су у надлежности Скупштине.
На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.
Везано за напријед наведено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“ бр. 7/17) позивамо Вас да изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2022. годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 23.11.2021. године.

Предсједник Скупштине општине
Мр Душко Дакић

Подели: