Контакт

Општина Рибник
 • Телефон 050/430-050
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: info@opstinaribnik.org
Начелник
 • Телефон 050/430-071
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: nacelnik@opstinaribnik.org
Замјеник начелника
 • Телефон 050/430-075
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: zamjenik@opstinaribnik.org
Секретар начелника
 • Телефон 050/430-050
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
Предсједник скупштине
 • Телефон 050/430-072
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: skupstina@opstinaribnik.org
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
 • Телефон 050/430-073
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: opstauprava@opstinaribnik.org
Одјељење за привреду и развој
 • Телефон 050/430-074
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: finansije@opstinaribnik.org
Одјељење за финансије
 • Телефон 050/430-078
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: racunovodstvo@opstinaribnik.org
Савјетник начелника
 • Телефон 050/430-070
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: savjetnik@opstinaribnik.org
Служба борачко инвалидске заштите
 • Телефон 050/430-076
 • Адреса: Трг 9. Јануар бб
  79 288 Рибник
 • Е-пошта: boracka@opstinaribnik.org
Општина Рибник