Kontakt

Opština Ribnik
 • Telefon 050/430-050
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: info@opstinaribnik.org
Načelnik
 • Telefon 050/430-071
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: nacelnik@opstinaribnik.org
Zamjenik načelnika
 • Telefon 050/430-075
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: zamjenik@opstinaribnik.org
Sekretar načelnika
 • Telefon 050/430-050
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
Predsjednik skupštine
 • Telefon 050/430-072
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: skupstina@opstinaribnik.org
Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti
 • Telefon 050/430-073
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: opstauprava@opstinaribnik.org
Odjeljenje za privredu i razvoj
 • Telefon 050/430-074
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: finansije@opstinaribnik.org
Odjeljenje za finansije
 • Telefon 050/430-078
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: racunovodstvo@opstinaribnik.org
Savjetnik načelnika
 • Telefon 050/430-070
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: savjetnik@opstinaribnik.org
Služba boračko invalidske zaštite
 • Telefon 050/430-076
 • Adresa: Trg 9. Januar bb
  79 288 Ribnik
 • Е-pošta: boracka@opstinaribnik.org
Opština Ribnik